Помощна информация
 
Уважаеми клиенти,

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното извънредно положение, както и с цел да гарантираме Вашето спокойствие бихме искали да Ви уведомим, че сроковете за заплащане на задълженията Ви, който изтичаха през месец март, се удължават с един месец до 30 април.

Екипът на OpenDoor®